Logo van HR Rail

Onze expertise en diensten

Aanwerving

Voor elke spoorwegjob de juiste collega vinden: dat is onze uitdaging. Jaarlijks solliciteren zo’n 40.000 geïnteresseerden bij de spoorwegen. HR Rail neemt het selectieproces van de kandidaten in handen en zorgt ervoor dat ze vlot aan hun nieuwe job bij HR Rail, NMBS of Infrabel kunnen beginnen.

 

 

Certificatie

Via onze dienst Certirail staan we in voor de psychologische keuring van (toekomstige) medewerkers die veiligheidskritieke taken uitvoeren, zoals treinbestuurders en -begeleiders, technici ... Certirail voert de onderzoeken als onafhankelijk orgaan uit voor NMBS en Infrabel. Zowel cognitieve (aandacht en concentratie, redeneervermogen …) en psychomotorische criteria (reactiesnelheid) als gedragscompetenties (veiligheidsbewustzijn, zelfbeheersing …) worden getoetst.

 

Loopbaanbeheer en bezoldiging

Zodra je in dienst bent, zorgt HR Rail voor het beheer van je loopbaan en de correcte berekening en uitbetaling van je loon. HR Rail maakt elke maand zo’n 30.000 loonfiches op!

 

 

Opleiding

HR Rail wil de medewerkers van de Belgische spoorwegen de kans geven om zich gedurende hun hele carrière verder te blijven ontwikkelen. Daarom beschikken we over een eigen opleidingscentrum met een gevarieerd aanbod van zowel open opleidingen als opleidingen op maat. De mogelijkheden bij Train@Rail zijn legio: van taal-, IT- en managementopleidingen tot workshops over eerste hulp, sessies over overheidsopdrachten en individuele coaching.

 

Regelgeving

Door hun omvang en geschiedenis beschikken de Belgische spoorwegen over een heel uitgebreide interne hr-reglementering. HR Rail zorgt ervoor dat die regelgeving steeds up-to-date blijft en voortdurend aan de evoluties binnen de spoorwegen en aan het wettelijk kader wordt aangepast.

 

Sociaal overleg

HR Rail organiseert het sociaal overleg op het niveau van de Belgische spoorwegen en waakt erover dat het statuut van het personeel en de aanvullende regelgeving correct worden toegepast.

Wist je trouwens dat de Belgische spoorwegen als een van de eerste Belgische bedrijven beschikten over een orgaan voor sociaal overleg? De Nationale Paritaire Commissie werd al opgericht in 1926. Bovendien vonden de allereerste sociale verkiezingen binnen de publieke sector plaats bij de spoorwegen. Dat was in december 2018.

Welzijn en gezondheid

We willen onze medewerkers gezond en lang aan het werk houden. Daarom bieden we ook diensten aan die focussen op gezonde werkomstandigheden en welzijn. Zo beschikken we over een eigen medische dienst die als voortrekker in de sector wordt beschouwd en beheren we de sociale dialoog in de Nationale Commissie voor Preventie en Bescherming op het Werk (NCPBW). IDEWE staat als externe dienst in voor de preventie en bescherming op het werk.

 

Voordelen

HR Rail beheert en verdeelt een ruime waaier van voordelen aan zowel de actieve als gepensioneerde medewerkers van de Belgische spoorwegen.  

Het gaat om een aantal alombekende extralegale voordelen, zoals maaltijdcheques, een fietsvergoeding en een hospitalisatieverzekering. Maar wist je dat je als medewerker bij de spoorwegen bijvoorbeeld ook kan rekenen op 16 bedrijfsrestaurants, verkeersvoordelen in binnen- en buitenland, een team van maatschappelijk assistenten en sociale voordelen voor je kinderen, zoals thuisopvang wanneer ze ziek zijn of speelpleinen en stages tijdens de vakanties?

Het Sociaal Fonds van HR Rail biedt medewerkers daarnaast ook tal van andere voordelen aan: giften en geschenken, voordelen voor vakanties en vrije tijd, specifieke hulp binnen het thema ‘zorg en ondersteuning’ en aanvullende tegemoetkomingen binnen de gezondheidszorg.

Conctacteer het bureau   voor meer informatie.