Logo van HR Rail

Toegankelijkheidsverklaring

HR Rail, verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de volgende wetgeving: Wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op: Website: https://hr-rail.be

Nalevingsstatus

Deze website is niet conform. Non-conformiteiten en vrijstellingen staan hieronder vermeld.

Uw verklaring voorbereiden

Er is een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een diepgaande analyse. U kunt het verslag hier lezen: https://scan.accessibility.belgium.be/nl/report/2023/hrrail.be/public

Niet-toegankelijke inhoud

  • Tekstalternatieven : Geef een linktitel die de functie van de link voor een ankerelement beschrijft
  • Contrast (Minimum)
  • Focus zichtbaar
  • Ontbreken van een toegankelijkheidscharter

Voorgestelde alternatieven

De non-conforme criteria worden momenteel geanalyseerd en opgelost.

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website/applicatie, kunt u contact opnemen met :

Communication (H-HR.001)

Als de bovenstaande service niet reageert, kunt u contact opnemen met de volgende controle-instantie: de federale Ombudsman.

Verbeteringsplan

Een charter toevoegen en de non-conforme punten oplossen in de komende maanden.

Deze verklaring is op 07/12/2023 opgesteld.
De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 07/12/2023.