Werkgever van het Belgisch spoorwegpersoneel

FR | NL

Sociale voordelen

Werken bij de spoorwegen betekent ook dat je tal van voordelen krijgt. HR Rail biedt een integrale sociale dienstverlening met een brede waaier van diensten en voordelen voor personeelsleden, gepensioneerden en hun rechthebbenden.

RailCare

RailCare vervult dezelfde rol als een ziekenfonds voor alle statutaire personeelsleden van de Belgische spoorwegen en hun gezinsleden. Ze genieten zo van talrijke tegemoetkomingen op het vlak van geneeskundige verzorging en van een hospitalisatieverzekering. RailCare biedt ook een brede waaier van sociale voordelen: organisatie van Kids’ Days, thuisopvang voor zieke kinderen, vakanties voor kinderen en gepensioneerden, tegemoetkoming voor een abonnement bij een sportclub, studielening, enzovoort. Bovendien staat het team van maatschappelijk assistenten van RailCare ter beschikking van het personeel.

Verkeersvoordelen

Alle actieve en gepensioneerde personeelsleden en hun gezinsleden ontvangen bovendien ieder jaar verkeersvoordelen, zowel voor het binnenverkeer als internationaal verkeer. HR Rail zorgt voor het volledige beheer en de verdeling ervan.

HR Rail schenkt enorm veel aandacht aan een sociaal beleid voor de actieve en gepensioneerde personeelsleden.