Werkgever van het Belgisch spoorwegpersoneel

FR | NL

Sociale dialoog

HR Rail organiseert het sociale overleg op het niveau van de Belgische spoorwegen en waakt erover dat het statuut van het personeel en de aanvullende regelgeving correct worden toegepast.

Wist je dat de Belgische spoorwegen als één van de eerste Belgische bedrijven beschikten over een orgaan voor sociaal overleg? De Nationale Paritaire Commissie (NPC) wordt dan ook sinds 1926 gezien als een voorbeeld voor vele sociale instellingen. Bovendien vonden de allereerste sociale verkiezingen binnen de publieke sector plaats bij de spoorwegen in december 2018.

HR Rail streeft naar tevreden klanten en geëngageerde medewerkers die elke dag het beste van zichzelf geven.