Werkgever van het Belgisch spoorwegpersoneel

FR | NL

Gezondheid & welzijn

In een context waarin schaarste op de arbeidsmarkt toeneemt en de gemiddelde leeftijd van een personeelslid stijgt, is het essentieel om medewerkers langer en gezond aan het werk te houden. Daarom biedt HR Rail ook diensten aan voor de garantie van gezonde werkomstandigheden.

Medische dienst

Zo beschikken we over een eigen medische dienst die door zijn uitgebouwde expertise wordt gezien als een voortrekker in zijn sector. 

Welzijn op het werk

IDEWE staat als externe dienst in voor preventie en bescherming op het werk. IDEWE is bevoegd voor het welzijn van het spoorwegpersoneel en kan hiervoor een beroep doen op een multidisciplinair team van preventieadviseurs.

HR Rail beheert bovendien de sociale dialoog inzake preventie en bescherming op het werk onder de vorm van een Nationale Commissie voor Preventie en Bescherming op het Werk (NCPBW). 

IDEWE biedt oplossingen in verschillende welzijnsdomeinen: arbeidsveiligheid, arbeidsgeneeskunde, arbeidshygiëne, psychosociale aspecten en ergonomie.