Werkgever van het Belgisch spoorwegpersoneel

FR | NL

Certirail

Wie zijn wij?

Certirail is sinds mei 2018 door de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen – DVIS erkend als centrum dat belast is met de bedrijfspsychologische onderzoeken van treinbestuurders, treinbegeleiders en andere veiligheidsfuncties, overeenkomstig artikel 142 §1-9° van de wet van 30 augustus 2013 houdende de spoorcodex.

Certirail voert deze onderzoeken uit voor NMBS en Infrabel als onafhankelijk orgaan en onderdeel van HR Rail.

certirail01

Wat doen wij?

Certirail staat in voor de psychologische keuring van personeel en toekomstig personeel dat met veiligheidskritieke taken is belast.

Soorten psychologische onderzoeken:

 • Certificatie: bij nieuwe personeelsleden als voorwaarde tot aanwerving

Voor welke personeelscategorieën van toepassing?

 • Treinbestuurder (alle types)
 • Treinbegeleiders
 • Operatoren Spoorwerken
certirail02

Voor kandidaten:

 • Beroepsprocedure: bij het afleveren van een ongunstig psychologisch attest heb je als kandidaat éénmalig het recht om in beroep te gaan tegen de genomen beslissing betreffende de bedrijfspsychologische geschiktheid.

  Wat moet je hiervoor doen?
  Stuur binnen de 14 (kalender)dagen een e-mail naar Certirail@hr-rail.be met de als titel "Beroepsprocedure + naam, voornaam". Wij vragen je ook om in deze mail te specifiëren op welke functie de beroepsprocedure betrekking heeft en de datum van het psychologisch onderzoek waartegen het beroep gericht is.  (Conform de richtlijnen vermeldt in KB 22/06/2011, art 13§)

 • Welke criteria worden getoetst?
  • Cognitieve criteria:
   • Aandacht en Concentratie
   • Waakzaamheid
   • Algemeen redeneervermogen
   • Geheugen (korte en lange termijn)
   • Communicatie
  • Psychomotorische criteria:
   • Reactiesnelheid
  • Gedragscompetenties:
   • Veiligheidsbewustzijn
   • Handelingsbetrouwbaarheid
   • Zelfbeheersing

Demo: via deze link kan je een voorbeeld krijgen van het soort testen dat afgenomen wordt bij certificatie van veiligheidsfuncties.

Logo Certirail

Contact

+32 2 525 35 99 - (intern: 911/53599)
certirail@hr-rail.be